Velkommen til landsbyordningen Veng Skole & Børnehus

Velkommen i både Vuggestuen, Børnehaven, Skolen, SFO'n og Klub'n. Et stærkt og trygt tilbud til børn mellem 0 og 13 år. Alt samlet på ét sted. Alle kender alle.

Børnehuset

I vuggestue og børnehave har børnene gode store udearealer til at boltre sig på, og skoven ved siden af udforskes flittigt. Børnene er ude hver dag og der klatres og tumles på livet løs på legeplads eller i naturen.

Skolen

Veng Skole er den lille skole i det nære miljø, hvor det er trygt at være barn. Vi har skolestart fire gange årligt og aldersblandede klasser i indskoling og på mellemtrin, hvor børnene arbejder på tværs. Efter skole er der aktiviteter og hygge i SFO og klub.

Meget mere end bare en skole

Veng Skole & Børnehus er meget mere end bare en skole - vi har morgensang hver dag - læs om bogskabet om at give læseinspirationen videre - om rullende skolestart - om biodiversitet - om vuggestuen o.m.a.

De 7 Dale

Veng Skole & Børnehus ligger midt i landsbyklyngen De 7 Dale, som er det fantastiske område omkring landsbyerne Nørre Vissing, Veng, Søballe, Jeksen, Mesing, Foerlev og Hårby.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om stedet, er du velkommen til at kigge lidt rundt udefra på legepladserne osv. , lave aftale om besøg eller få tilsendt information om børnenes dagligdag i Børnehuset og i skolen.