Velkommen til Veng Skole & Børnehus

Velkommen i både Vuggestuen, Børnehaven, Skolen, SFO'n og Klub'n. Et stærkt tilbud til børn mellem 0 og 13 år. Alt samlet på ét sted. Alle kender alle.

De 7 Dale

Veng Skole & Børnehus ligger midt i landsbyklyngen De 7 Dale, som er det fantastiske område omkring landsbyerne Nørre Vissing, Veng, Søballe, Jeksen, Mesing, Foerlev og Hårby.

Meget mere end bare en skole

Veng Skole & Børnehus er meget mere end bare en skole - vi har morgensang hver dag - læs om bogskabet om at give læseinspirationen videre - om rullende skolestart - om biodiversitet - om vuggestuen o.m.a.

Aula og UNI-login

Fra 21. oktober 2019 blev AULA kommunikationsplatform på folkeskoler og i landsbyordninger. Børne- og Undervisningsministeriet står for udvikling af systemet.  

Skolestart og overgange

Vi har valgt at give børnene mulighed for at starte på fire forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret:  Efter sommerferien, efterårsferien, juleferien og påskeferien - såkaldte rul - når barnet er klar til det.

Pædagogisk grundlag

Børnehusets pædagogiske grundlag bygger på en overbevisning om, at vi som mennesker udvikler os i samspil med vores omgivelser og at vi som mennesker skal forstås ud fra den kontekst, vi indgår i.